The making of …

De Lundse liederen: van idee via schets naar ontwerp naar definitieve tekst.

Eerste versie (1999): de Lundse liederen nog slechts genoemd

Tweede versie (2002): de Lundse liederen nog steeds beknopt aangeduid

Derde versie (januari 2005): de casus Lundse liederen voor het eerst uitgewerkt (met een hartenkreet van de auteur n.a.v. zijn geploeter met Word)

Derde versie, geredigeerd (maart 2005): in drie kleuren de – soms verstrekkende – opmerkingen en voorstellen van de externe redacteur, Aggie Langedijk

Vierde versie (april 2005): de auteur heeft aangegeven wat hij van de opmerkingen van de externe redacteur wil overnemen

Vervolg vierde versie (zomer 2005): beslissingen van de auteur zijn verwerkt; bij een volgende controleronde kwam nog een en ander aan het licht

Definitieve versie van de kopij(september 2005)

De Lundse liederen in het boek, met aan de voet van de bladzijde ook de vertaling van het citaat

Bibliotheekaanvraag
Het opdiepen van vakliteratuur had soms heel wat voeten in de aarde, getuige dit loan-request vanuit de bibliotheek van het NIAS. In blauw de aantekeningen van de NIAS-bibliothecaris, in potlood en rood de daarop volgende notities van de auteur van Stemmen op schrift en diens onderzoeksassistent. Het boek heette niet in Nederland aanwezig te zijn, maar kwam uiteindelijk toevallig boven water toen een medewerker van de bibliotheek van het Meertensinstituut – waar het niet in de catalogus stond – het boek aantrof, omdat het tussen meer dan dertigduizend publicaties op een vreemde plaats stond…

Bezonken reactie
Inkijkje in het heen en weer tussen (en van) auteur en naaste medewerker.

De laatste pagina
In de laatste versie van het slot van Stemmen op schrift deed een externe redacteur het voorstel de naam van Geert Mak te vervangen door Frits van Oostrom. Zover wilde de auteur echter niet gaan…

Bouwsteentjes
In een redelijk vergevorderde versie worden nog weer bouwstenen aangedragen, in de vorm van voorbeelden, kleine correcties, opmerkingen en antwoorden op vragen van de auteur. Ter vergelijking: de passage correspondeert globaal met pagina 262 tot en met pagina 269 van de uiteindelijke tekst.

Onderzoeksvragen (1) klein en groot en vruchteloos Vraag van de auteur: ‘herinner ik me wel goed dat Floris baardloos is?’ Het antwoord kreeg uiteindelijk een plaatsje op pagina 177 van Stemmen op schrift. Auteur en naaste medewerker mijmerden, blijkens bijgaande notitie, ook over de vraag wie het best benaderd kon worden voor de hoofdrol in Floris ende Blancefloer- the movie.

Onderzoeksvragen (2) klein en groot en vruchteloos Een onderzoekje naar het voorkomen van het woord scone in Veldekes Sente Servas, ter staving van een constatering op pagina 167 van Stemmen op schrift, aan de hand van de onwaardeerlijke cd-rom Middelnederlands.

Onderzoeksvragen (3) klein en groot en vruchteloos Een onderzoeksvraag die redelijk wat voeten in de aarde had en uiteindelijk een canard bleek (zie Stemmen op schrift p. 556). Ter toelichting: professor dr W.P. Gerritsen, zijn leermeester, van wie de auteur het verhaal ooit hoorde, figureert hier afgekort als WPG.