Recensies

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Bettina Noak
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123/4 (2007), 358-362
Boekbeoordelingen
Frits van Oostroms magistrale boek Stemmen op schrift verscheen in februari 2006 en er zijn tot nu toe talrijke recensies gepubliceerd, de meeste vol lof over het werk, de auteur en diens intentie de oude letterkunde te laten leven voor een modern publiek.

Omslag

Jos Damen
Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, nr. 3 (2005), p. 1-3
Innovatie komt uit de marge
Frits van Oostrom over handschriften en bibliotheken
Begin 2006 verschijnt het boek Stemmen op schrift van prof. Frits van Oostrom, sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht en sinds mei 2005 tevens president van de KNAW.

NRC

Elsbeth Etty
23 februari 2006, p. 12.

Balans tussen bloedeloze wetenschap en mooi verhaal
Vandaag verschenen deel 1 en 8 van een nieuw, integraal overzicht van de Nederlandse literatuur. Mediëvist Frits van Oostrom schreef het eerste deel. ‘Van het opsommen van feiten gaan oude teksten niet leven.’

De Standaard

Marc Reynebeau
24 februari 2006, p. L7-L9
Onduidelijke grenzen van onze literatuur
Met twee prinsessen in het decor presenteerde de Nederlandse Taalunie haar koninginnestuk: de eerste delen van een nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Toevallig zijn dat het eerste en het laatste deel van het gigantische project. Wat blijkt? De hedendaagse literatuur wordt steeds middeleeuwser.

De Standaard

Jef Janssens
24 februari 2006, p. L10

Een boek als liefdesverklaring
Hoogleraar oudere letterkunde Frits van Oostrom bijt de spits af van de nieuwe literatuurgeschiedenis. In Stemmen op schrift beschrijft hij de Nederlandse literatuur van het uur 0 tot 1300. Hij doet het met verve.

NRC

David Rijser,
24 februari 2006, Boeken, p. 27

Dertien woorden voor varken, maar wat een parels!
Na jaren van canonangst en postmoderne fragmenten heeft Nederland weer een grote literatuurgeschiedenis. Het eerste deel, over de Middeleeuwen, verbindt een grote visie met de mooiste details.

Trouw

T. van Deel
25 februari 2006, Boeken, p. 8-9

Literatuur in de Lage Landen
Wat is het moeilijkste? Woekeren met een enorm tekort aan geschreven bronnen, zoals Frits van Oostrom moest doen voor zijn geschiedenis van de Nederlandse literatuur vóór 1300? Of richting zoeken in een kakofonie van veelsoortige teksten, zoals Hugo Brems deed voor zijn geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 1945? T. van Deel bespreekt het werk van allebei, deze week tegelijkertijd verschenen.

Friesch Dagblad

Ellen Stikkelbroeck
25 februari 2006, p. 16-17

Impresario van Middeleeuwse teksten
De gemiddelde Nederlander heeft er nog nooit van gehoord, maar hele generaties neerlandici werden er groot mee: de literatuurgeschiedenis van Knuvelder. Ruim vijftig jaar na deze ‘literatuurbijbel’ is het tijd voor een nieuw standaardwerk. Eentje die niet alleen interessant is voor wetenschappers. Prof. dr. Frits van Oostrom schreef het eerste deel van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.

Het Parool

Theo Hakkert
25 februari 2006, p.33

Lieflijke regels uit de middeleeuwen
Stemmen op schrift, het spannende eerste deel van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur is geschreven door Frits van Oostrom. Van Hebban olla vogala via Hadewych en de Reynaert tot Jacob van Maerlant.

Reformatorisch Dagblad

Enny de Bruijn
1 maart 2006, Boeken, p. 15

Wat een vreemde wereld en wat lijken die mensen op ons
Het grote verhaal is terug. Voor het eerst in vijftig jaar verschijnt er een nieuwe “Geschiedenis van de Nederlandse literatuur”, en prof. dr. Frits van Oostrom tekende voor het eerste deel: de middeleeuwen tot 1300.

Volkskrant

Kees Fens
3 maart 2006, Cicero, p. 24

Orde scheppen in een flardenrijk
Ineens weet je je opgenomen in een ritme van ontluiken, opkomen en bloeien. Alles achter je ordent zich ernaar, wat voor je ligt gaat een gelijke structuur vertonen.

De Groene Amsterdammer

Herman Brinkman
Literatuur [De Groene Amsterdammer] – 1 (2006) , p. 17-21.

Het Nederlands in Lentetooi
Stemmen op schrift is het eerste deel van een nieuwe, in opdracht van de Nederlandse Taalunie geschreven Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Auteur Frits van Oostrom schildert hierin het fenomeen van een geschreven taal die zich in een tijdsspanne van nauwelijks twee eeuwen op ongekende wijze ontwikkelt.

Vrij Nederland

Herman Pleij
11 maart 2006, p. 62-63.

Sublieme aanstellerij
Met de eigentijdse smaak als meetlat en een dosis psychologie van de koude grond weet Frits van Oostrom van zijn reis door de literatuur tot 1300 een schitterend avontuur te maken.

Vooys

Bart Besamusca
Vooys 2 (2006), p. 72-75
Mijlpaal, krabpaal en seinpaal
Bij het verschijnen van Stemmen op schrift op 23 februari 2006 pakte de landelijke pers flink uit. Al doet de titel van Herman Pleij’s bespreking in Vrij Nederland, ‘Sublieme aanstellerij’, wellicht anders vermoeden, de lof voor Stemmen op Schrift was unaniem.

Tiecelijn

Jan de Putter
Tiecelijn 19 (2), p. 212-220
Firapeel helpt!
Ik herinner me het gevoel van opwinding toen ik in 1986 voor het eerst een artikel van Frits van Oostrom onder ogen kreeg. Het stond in het tijdschrift Literatuur en had als titel De oude orde in verval. Hollandse hofliteratuur en Huizinga’s Herfsttij.

Madoc

Johan Oosterman
Madoc 26 (2006), p. 175-179
Weten dat het niet kan. En toch moet het. Over Stemmen op schrift in het onderwijs
In het begin van 2006 verscheen Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van het begin tot 1300 van Frits van Oostrom als eerste deel in de nieuwe geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.

Vaktaal

Marjolein Hogenbirk en Willem Kuiper
Vaktaal 2/3 (2006), p. 9-10
Geschiedenis van een volwaardig fenomeen
“Dit boek is tien jaar in de maak geweest (1996-2006).” Zo begint de ‘Dankbetuiging’ van de auteur …

Nederlands Dagblad

Johan Bakker
10 november 2006
Stemmen op Schrift verdient de meeste stemmen
Vijf romans en één non-fictie werk staan op de ’toplijst’ voor de Ako Literatuurprijs 2006.

Queeste

Een vijftal onderzoekers
Queeste (jaargang 13 (2006)
In een meertalig themanummer van het tijdschrift Queeste over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (jaargang 13 (2006) nummer 1) reageert een vijftal onderzoekers uit binnen- en buitenland op Stemmen op schrift.
De bijdragen zijn getiteld:
Contrasts and interaction. Neighbours of nascent Dutch writing: the English, Normans and Flemish (c. 1000 – c. 1200) door Elisabeth van Houts (University of Cambridge) Recensie Elisabeth van Houts,
Van magie en minne. De context van Middelnederlandse religieuze teksten door Peter Raedts (Radboud Universiteit Nijmegen),
Deutsch-niederländische Anregungen. Ein Plädoyer für eine simultane Berücksichtigung der mittelalterlichen deutschen und niederländischen Literaturtraditionen door Bernd Bastert (Ruhr-Universität Bochum),
Cuthbert Calculus, alias Tryphon Tornesol, lit ‘Kuifje’, ou: Un romaniste britannique aux prises avec des voix sur parchemin door Keith Busby (University of Wisconsin) en Journey through an unfamiliar literary landscape. ‘Stemmen op schrift’ from the Perspective of English Studies door Kees Dekker (Rijksuniversiteit Groningen).
Zie ook de rubriek Aanvullingen.